Türkan KARATEKİN

Müdürlükler

Teftiş Kurulu Müdürü

Adı Soyadı Türkan KARATEKİN
Ünvanı Teftiş Kurulu Müdürü
Telefon (0212) 413 11 11
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu, İSTANBUL
E-Posta tkaratekin@zeytinburnu.bel.tr

1966 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Kısa bir süre serbest avukatlık yaptı. 1991 yılında Zeytinburnu Belediyesi’nde avukat olarak göreve başladı. Hâlen Zeytinburnu Belediyesi’nde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Müdür ve iki müfettişten oluşan ve doğrudan başkanlık makamına bağlı olarak faaliyet gösteren müdürlüğümüzün görevleri şunlardır: Teftiş: Başkanlık makamınca onaylı program dahilinde belediye birimlerini yasalara uygunluk ve performans açısından denetleyerek belediye faaliyetlerinin hatasız ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere raporlar tanzim etmek. Soruşturma: 4483 Sayılı Memurların Yargılanmasına İlişkin Kanun doğrultusunda personelin suç teşkil edebilecek eylemleriyle ilgili tespit, ihbar ve şikayetlerin tetkik edilerek Kaymakamlık makamının onayıyla ön inceleme raporları tanzim etmek, konusu itibarıyla doğrudan Cumhuriyet Savcılıkları tarafından takibi gereken eylemleri, tevdi raporları düzenleyerek ilgili savcılıklara tevdi etmek. Disiplin: Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerine göre personelin disiplin suçu oluşturan eylemleriyle ilgili soruşturma yaparak Belediye Disiplin Kurulu?na sevk etmek. İnceleme: Başkanlıkça belirlenen konularda detaylı tetkik ve araştırmalar yaparak düzenlenen raporları makama sunmak.

Müdürlükler