Muhlis BAKIRTAŞ

Müdürlükler

Zabıta Müdürü

Adı Soyadı Muhlis BAKIRTAŞ
Ünvanı Zabıta Müdürü
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1180
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta mbakirtas@zeytinburnu.bel.tr

1978 yılında Bitlis’te doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Zeytinburnu Belediyesine zabıta memuru olarak atandı. 2009-2014 yılları arasında Zabıta Müdür Yardımcısı, 2014-2015 yılları arasında Zabıta Müdürü, 2015-2019 yılları arasında Temizlik İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Hâlen Zeytinburnu Belediyesi’nde Zabıta Müdürü’dür. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle açıkça belediye zabıtasına verilen görevlerin gereğini yapmak.5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.Maddesi Gereğince; Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri. Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Belediye Zabıtası İç İşleri Bakanlığı’nın 11 NİSAN 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Zabıta Yönetmeliğin de belirtilen görevleri yapmak. Belediyenin karar organlarınca alınmış bulunan ve uygulanması zabıtaya ait olan kararları uygulamak ve sonuçları izlemek. Belediye başkanının hizmet ile ilgili emirlerini yerine getirmek. Belediye suçlarının işlenmesine mani olmak, işleyenler için kanuni işlem yapmak. Pazarlarda nizam ve intizamı temin etmek, vatandaşın rahat gezebilmesi için pazar ortalarını açık ve temiz tutmak, pazarcı esnafının çöplerini poşetlere koydurmak, aldatmaya yönelik fiyatlandırmaları önlemek, pazar başlarında seyyar faaliyetine mani olmak. Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren işyerlerinin açma ve kapama saatlerine (Ruhsatlarında belirtilen saatte işyerini kapamasına) riayet etmelerini sağlamak, bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak. Vatandaşların rahatlıkla yürüyebilmesi için tretuarları her türlü işgalden ve seyyar satıcılardan arındırmak ve yasal işlem yapmak. Yollarda çevre kirliliğine yol açan inşaat işgallerine mani olmak ve yasal işlem yapmak. Sezonluk kavun, karpuz sergilerinin yerlerinin belirlenmesi ve denetimi. 394 Sayılı Hafta Kanunu’na göre; Pazar günleri belediyeden izin alabilecekken, izin almadan çalışan ve hafta tatili yapması gerekirken çalışan işyerlerinin faaliyetlerini durdurmak, kanuni işlem yapmak. Kuduz olan hayvanlar için ilgili birimlerce yapılacak işlemlere katkıda bulunmak. Dilencileri dilenmekten men etmek. Zamansız çöp çıkartanlara mani olmak, çıkaranlar hakkında kanuni işlem yapmak. Kanuna, belediyenin ruhsatına, resim, vergi ve harcına tâbi iken, bunlara uymadan çalışan işyerlerine mani olmak, yetkili mercilere yazı yazarak karar çıkarttırmak ve bu kararları uygulamak. 1782-6621 Sayılı Ölçüler Kanunu’na göre; damgalanmamış terazi ile hileli metre, dirhem v.b. aletlerin kullanılmasına mani olmak ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapmak. 4109 Sayılı Kanun uyarınca; yardım talebinde bulunan asker ailelerinin durumunu tahkik etmek. 4077 Sayılı Kanun?un 12. maddesi uyarınca; etiketsiz satış yapılmasına mani olmak, yapanlar hakkında kanuni işlem başlatmak. 775 Sayılı Kanun uyarınca; gecekondu yapımını önlemek. Zabıtaca yapılması mümkün olmayan konularda dahi; gelen telefonlar, memurlarımız, rütbelilerimiz ve müdür yardımcılarımız tarafından gerekli kurumlara yönlendirilerek, vatandaşa yardımcı olunmaktadır. Yaya yollarında yayaların hareketlerini zorlaştıran ve bu yollara park eden motorlu-motorsuz araçları mahalli trafik zabıtası ile işbirliği yaparak cezai işlem uygulatarak kaldırtmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve diğer birimleri ile koordineli çalışmak. Vatandaştan gelen trafik ile ilgili şikayetleri gerekli yerlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak. Bu hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararlarına uymak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile birlikte yürütmek. Vatandaşlarımız trafik ile ilgili konularda 4441984 nolu telefondan Belediyemize ulaşarak bilgi alabilirler.

Müdürlükler