2020 Yılı Bütçemiz

2020 Yılı Bütçemiz

2020 Yılı Bütçemiz: Zeytinburnu Belediyesi'nin 2020 yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçesi 515.000.000- TL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin 2020 Yılı Bütçesi’nde Vergi Gelirleri = 272.000.000- TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri = 19.000.000- TL., Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler = 105.000.000- TL., Diğer Gelirler = 121.000.000- TL., Sermaye Gelirleri = 7.000.000- TL.; Alacaklardan Tahsilat = 1.000.000- TL.;  Red ve İadeler ise 10.000.000- TL olarak öngörüldü.