Muhammet KISA

Müdürlükler

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Adı Soyadı Muhammet KISA
Ünvanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1194
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta mkisa@zeytinburnu.bel.tr

1980 yılında Sakarya’da doğdu. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2009 yılında Zeytinburnu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünde göreve başladı. 2015-2019 yılları arasında Zabıta Müdürü olarak çalıştı. Hâlen Zeytinburnu Belediyesi’nde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü’dür. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.” denilmektedir.

Müdürlüğümüz; 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu esaslarına dayanılarak yürürlüğe giren yönetmelikler ve diğer mer’i mevzuat kapsamında görev yapmaktadır.

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Müdürlüğümüz; Zeytinburnu Belediyesi sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çöp ve katı atık toplama işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesini sağlamaktan, pazar yerlerinin süpürülmesi ve yıkanmasından, kâğıt, cam, metal, plastik, kompozit, elektronik atıklar ile atık pil, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler gibi geri dönüşümü mümkün atıkların toplanmasından ve değerlendirilmesinden, doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmaktan, çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmekten, tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların semt pazarlarının süpürülmesi, temizlenmesi ve bu alanlar ile okulların, hastanelerin, camilerin ve iş yerlerinin çöplerinin toplanması çöp alım yerlerinin temizliği ile bu çöplerin Büyükşehir Belediyesinin göstereceği çöp imha sahasına taşınmasından, gerekli görülen yerlerin yıkanmasından ve yaz aylarında tozlanmaya karşı ıslatılmasından, hava, gürültü ve çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmaktan, Zeytinburnu halkının çevreye duyarlı davranmasını sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmaktan, halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için çevre ve çevre kaynaklarını korumak; hava, su ve toprak kirliliğini kontrol etmek, izlemek ve gerekli yazışmaları yapmaktan, çevre bilincini geliştirici çalışmalar yapmaktan, atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemekten, belediyenin ekonomik olma politikası doğrultusunda geri dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırma yapmak, uygulamaya geçirmek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan sorumludur.

Müdürlükler