Yusuf AKYÜREK

Müdürlükler

Sağlık İşleri Müdürü

Adı Soyadı Yusuf AKYÜREK
Ünvanı Sağlık İşleri Müdürü
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1196
E-Posta yusuf.akyurek@zeytinburnu.bel.tr

1988 yılında Yozgat’ta doğdu. 2006 yılında Ankara Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Alanında Tezli Yüksek Lisans programında eğitime devam etmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığında çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Jandarma Genel Komutanlığından 2017 yılında kendi isteği ile ayrılarak Zeytinburnu Belediyesi’nde göreve başladı. 2022 yılında Zeytinburnu Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdürü olarak atanmış olup, halen görevini sürdürmektedir.

Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde belediyeye ait tüm mediko-sosyal hizmetlerin aksamadan gerçekleşmesini sağlanması, Belediye çalışanlarına, iş yeri hekimliği hizmeti sunulması, Acil Müdahale gerektirmeyen yaşlı, yatalak, kanser, diyaliz vb. nitelikte hastalar için hasta nakil hizmeti sunulması, AKDEM bünyesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 5-16 yaş arasında çocuklarımıza danışman, önleyici hekimlik, muayene, çekim, dolgu, kanal tedavisi, röntgen vb. diş sağlığı hizmetlerin verilmesi, Kurum ve müdürlükler ile toplum sağlığını korumaya yönelik konularda koordineli olarak çalışmalar gerçekleştirmek, Gıda Hijyeni ve Zoonoz Hastalıkları (Kuduz, Ekinokok, Kist Hidadit) savaşmak, gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak, aldırmak. Gıda alanında hizmet veren işletmelerin denetimini yapmak. İş yeri ve gıda hijyeni konusunda eğitim çalışmaları yapmak. Salgınlara yol açabilecek her türlü etobur, kemirici ve haşerelerle insanların beden ve ruh sağlığını gözetecek yöntemlerle mücadele etmek. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında talepleri halinde gerekli ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmek, Salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak. Hayvan barındırma ve tedavi merkezleri açmak buralarda barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak. Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların tanıtmak, koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla afiş, broşür bastırmak, yazılı ve görüntülü basın-yayın organları yoluyla eğitim çalışması yapmak.

Müdürlükler