Mustafa AYMAK

Müdürlükler

Mali Hizmetler Müdürü

Adı Soyadı Mustafa AYMAK
Ünvanı Mali Hizmetler Müdürü
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1160
Faks (0212) 413 12 55
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta maymak@zeytinburnu.bel.tr

1965 yılında Tokat Niksar’da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1987-1993 yılları arasında Sivas’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli özel öğretim kurumlarında öğretmen ve idarecilik; 1994-1997 yılları arasında Sivas Belediyesi bünyesinde bulunan iktisadi teşebbüsler ile kültür merkezlerinde idarecilik yaptı. Bu süreçte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı; basın – yayın, kültür ve edebiyatla yakından ilgilendi. 1997-2000 yılları arasında Sarıyer Belediyesi’nde Gelirler Müdürlüğünde yöneticilik yaptı. 2000-2005 yılları arasında Eminönü Belediyesi’nde Gelirler Müdürü olarak çalıştı. 2005 yılından itibaren Zeytinburnu Belediyesi’nde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ:
Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemiz’ in,

 •  Vergi Yoklaması Ve Kontrol İşlemlerini,
 •  Gelirlerin Tarh, Tahakkuk Ve Tebligat İşlemlerini,
 • Alacakların Tahsilat, Takip Ve İcra İşlemlerini,
 •  Muhasebe Ve Ödeme İşlemlerini,
 • Banka Ve Finansman İşlemlerini,
 • Demirbaşların Konsolide İşlemlerini,
 • Mali Ve Ön Mali Kontrol İşlemlerini,
 • Bütçenin Hazırlanması Ve Bütçe Kontrol İşlemlerini,
 • Mali İstatistiklerin Hazırlanmasını,
 • Belediye Kesin Hesabının Çıkarılarak, Meclise Sunulmasını,
 • Belediyenin İç Ve Dış Denetimlerinde İlgili Mercilere Hesap Verilmesini,
 • Belediyemizin Stratejik Plânın Hazırlanmasını Ve Takibini,
 • Belediyemizin Yıllık Performans Programının Hazırlanmasını Ve Takibini,
 • Belediyemizin İç Kontrol Eylem Plânının Hazırlanmasını Ve Uygulanmasını,
 • Belediyemizin Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması
  Görevlerini ifa eder.

Müdürlükler