Vizyon – Misyon

Vizyon – Misyon

Vizyonumuz

İnsanların yaşamaktan mutlu olduğu, kendilerini güvende hissettiği, kabiliyetlerini geliştirebildiği, çocuklarını geleceğin dünyasına hazırladığı; bilgeliğin, sanatın ve ticaretin şehri Zeytinburnu.

Misyonumuz

Zeytinburnu’nda yaşayan ailelere; İstanbul’un tarihi, kültürü ve ekonomisiyle bütünleşen, zenginlik ve değerlerini paylaşan huzurlu bir şehir hayatı sağlamak.

Temel Değerler

Kararlarda, uygulama ve eylemlerde şeffaflık

Vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teşekkül eden ve onların vergileriyle hizmet üreten bir kurumda; karar mekanizmalarının işleyişi, kaynakların kullanımı ve diğer bütün uygulamalarda şeffaflık – açıklık esas olmalıdır.

Hesap verebilirlik

Belediyenin görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiş olup denetime tâbidir. Hizmetlerin kaynağı ise vergilerdir. Bu çerçevede “hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden” hareketle, yapılan bütün uygulamaların hesabı hem vatandaşa hem devlete rahatlıkla verilebilir nitelikte olmalıdır.

Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık

Belediye, ilçede bütünün hukukunu korumak ve bunu sağlayacak temsil mekanizmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu doğrultuda belediye, gerek kurum içi yönetimde gerek ilçeyi ilgilendiren konularda ortak aklı esas alarak katılımcı bir yönetim anlayışını tesis etmelidir.

Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik

Belediye, vergi ve diğer gelirlerin toplanmasında adaletli; kaynakların hizmete dönüştürülerek vatandaşa ulaştırılmasında ise eşit davranmalıdır.

Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik

Belediyenin kaynakları sınırlıdır ve bu kaynaklarla en iyi hizmeti üretmek durumundadır. Uygulamalarda verimlilik, ihtiyaçlarda gereklilik-öncelik esas alınmalı ve israftan kaçınılmalıdır.

Hizmetlerde sürdürülebilirlik esası ile hareket

Vatandaşın mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılanırken anlık kararlar ile geçici çözümler üretmek yerine; planlı, kalıcı, gelenekselleşmiş ve yönetim değiştiğinde de sürdürülebilir hizmetler üretilmelidir.