2019 Yılı Bütçemiz

2019 Yılı Bütçemiz

2019 Yılı Bütçemiz: Zeytinburnu Belediyesi'nin 2019 yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçesi 505.000.000- TL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin 2019 Yılı Bütçesi’nde Vergi Gelirleri = 270.000.000- TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri = 21.000.000- TL., Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler = 100.000.000- TL., Diğer Gelirler = 115.000.000- TL., Sermaye Gelirleri = 7.700.000- TL.; Alacaklardan Tahsilat = 300.000- TL.;  Red ve İadeler ise 9.000.000- TL olarak öngörüldü.