Eyüp YILDIRIM

Müdürlükler

Teftiş Kurulu Müdürü

Adı Soyadı Eyüp YILDIRIM
Ünvanı Teftiş Kurulu Müdürü
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1140
Faks (0212) 412 12 40
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu, İSTANBUL
E-Posta eyup.yildirim@zeytinburnu.bel.tr

1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. 2009 yılında İSKİ’nin açmış olduğu müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak memuriyete başladı. 2009-2014 yılları arasında İSKİ’de müfettiş olarak görev yaptı.Yüksek lisans öğrenimini 2013 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Mahalli İdareler ve Şehircilik alanında tamamladı. 2014 yılından beri Zeytinburnu Belediyesi’nde Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Müdür ve iki müfettişten oluşan ve doğrudan başkanlık makamına bağlı olarak faaliyet gösteren müdürlüğümüzün görevleri şunlardır: Teftiş: Başkanlık makamınca onaylı program dahilinde belediye birimlerini yasalara uygunluk ve performans açısından denetleyerek belediye faaliyetlerinin hatasız ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere raporlar tanzim etmek. Soruşturma: 4483 Sayılı Memurların Yargılanmasına İlişkin Kanun doğrultusunda personelin suç teşkil edebilecek eylemleriyle ilgili tespit, ihbar ve şikayetlerin tetkik edilerek Kaymakamlık makamının onayıyla ön inceleme raporları tanzim etmek, konusu itibarıyla doğrudan Cumhuriyet Savcılıkları tarafından takibi gereken eylemleri, tevdi raporları düzenleyerek ilgili savcılıklara tevdi etmek. Disiplin: Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerine göre personelin disiplin suçu oluşturan eylemleriyle ilgili soruşturma yaparak Belediye Disiplin Kurulu?na sevk etmek. İnceleme: Başkanlıkça belirlenen konularda detaylı tetkik ve araştırmalar yaparak düzenlenen raporları makama sunmak.

Müdürlükler