Yerel Yönetimde Dayanıklılık Projesi

Yerel Yönetimde Dayanıklılık Projesi

Amaç: Ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Proje kapsamında;

  • Belediyelerin göç karşısında yaşadıkları kentsel sorunlar ve deneyimler gerçekçi bir perspektifle masaya yatırılmaktadır.
  • Temel kavramlar, mevcut ve yeni yaklaşımlar ele alınmaktadır.
  • Yerel karar alma süreçleri için destek mekanizmaları tartışılmaktadır.
  • Uygulamadaki kısıtlı noktalar göz önünde bulundurularak yenilikçi yaklaşımlar tarif edilmektedir.

Bilgi üretilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda göç ve yerel yönetişim alanındaki;

  • Mevcut bilgiler derlenmektedir.
  • Yeni bilgiler üretilmektedir.
  • Çalışmalar kitapçıklar şeklinde tüm Türkiye belediyelerine yaygınlaştırılmaktadır.

İş Birliği: İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği