Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık” Projesi; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılması konularını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefidir.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşturulan “Sıfır Atık” Projesi, üretimin devamlılığını sağlayıp gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gereken tüm hedefleri (hammadde temini, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması) bir araya toplayan bir projedir.

Başarılı birçok çevre projesine öncülük eden Zeytinburnu Belediyesi olarak Hizmet Binalarımızda başlatılan Sıfır Atık Projesi ile uygulamanın diğer kurumlarca örnek alınması ve yapılacak çalışmaların ilçe genelinde yaygınlaşarak devam ettirilmesini amaçlıyoruz.

Kurumsal Sıfır Atık Projesi

12 Haziran 2019 tarihi itibariyle tüm birimlerimizde masa altı çöp kovaları kaldırılarak hizmet binamıza 7 farklı kategoride, diğer birimlerimize 3 farklı kategoride atık toplama kapasitesine sahip iç mekan biriktirme ekipmanları yerleştirilmiştir.

Toplanan atıkların atık türlerine göre ayrı olarak depolanabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi amacıyla tüm birimlerimizde tehlikesiz ve tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturulmuş, hizmet binamıza  kompost ünitesi temin edilmiştir.

Hizmet binamızda aylık ortalama 1500 kg değerlendirilebilir atık (kağıt, plastik, metal, cam) geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

Yemekhane ve çay ocaklarında oluşan organik atıklar ile kompost ünitesi her gün beslenmektedir. Her 15 günde bir 80-100 kg kompost ürün alınabilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘Sıfır Atık Belgesi’ için başvuru yapan kurumumuz Bakanlığın yaptığı denetimler sonucu İstanbul genelinde ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan ilk belediye unvanını kazanmıştır.

İlçe Geneli Sıfır Atık Projesi

29 Aralık 2019 tarihi itibariyle Sıfır Atık Mahalleleri oluşturulmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda ilçe genelinde her çöp konteynerinin yanına geri kazanım kumbarası yerleştirilerek ikili toplama sistemi oluşturulmuştur.

Her mahallede en az iki noktaya kağıt, plastik, metal, cam ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık piller, atık ilaçlar ve atık floresanların toplanabilmesi amacıyla atık getirme merkezleri oluşturulmuştur.

Tüm okullarımıza sıfır atık biriktirme setleri, eczanelerimize atık ilaç toplama kutuları teslim edilmiş, ilçe geneline atık giysi/tekstil toplama kumbaraları yerleştirilmiş, süpürgeci personele ise çift hazneli kovalar temin edilmiştir.