Çevreci Zeytin Çocuk Projesi

Çevreci Zeytin Çocuk Projesi

İnsanlığın bilimde ve teknolojide büyük bir hızla ilerlemesi, aşırı nüfus artışıyla beraber doğal çevresi üzerindeki etkilerinin giderek artması ve buna bağlı olarak doğal kaynakların hızla tükenmesi, soluduğumuz havanın, içtiğimiz suların hızla kirlenmesi “ÇEVRE “ konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir.

Genellikle nüfus artışı ile birlikte görülen hızlı ve plansız kentleşme, sağlıksız endüstrileşme ve ekonomik gelişme süreci; giderek boyutları büyüyen hava, su ve toprak kirlenmesi ile gürültü, erozyon gibi diğer çevre sorunlarını da beraberinde getirerek, ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuştur. İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kirleticilerin cins ve miktarlarındaki artış çevrenin tabii yapısını bozmakta; azalan canlı türleri, artan hava kirliliğine bağlı olarak görülen iklim değişmeleri, enerji ve su kaynaklarının hızla tükenmesi, ozon tabakasının incelmesi, erozyon ve ormansızlaşma gibi etkenler ise 21. yüzyılda dünyamızın içinde bulunduğu en önemli çevre problemlerini oluşturmaktadır. Bu noktada; çevresinde gelişen olaylara duyarlı, çevre sorunlarının çözümüne yönelik düşünen, sorgulayan ve fiilen çaba sarfeden bilinçli bir toplum oluşturulmalı ve yaşadığımız çevreye sahip çıkılmalıdır. Çünkü çevre bize atalarımızdan kalan miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Zeytinburnu Belediyesi “Çevreye Zeytin Dalı” sloganıyla yola çıktığı bu projede, çevre adına birlikteliği sağlamak amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi ile işbirliğine gitmiştir. Çevre Eğitim çalışmalarını yürütmek, koordine etmek veya çalışmalara katılmak suretiyle insanları bilgilendirmek ve halkın desteğini almak için ilk çıkış yolu çocuklardan geçmektedir. Çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar çok olumlu sonuçlar getirmektedir.

Çocuklar tarafından ebeveynlerine sürekli bir baskı uygulandığı ve öğrendiklerini eve aktarma konusunda bir etkide bulunacakları düşünülürse çevre eğitiminin çocuk yaşlarda verilmesi son derece önemlidir. Bu projenin çıkış nedenlerinden birisi de; Çevreci Zeytin Çocuk kahramanın özellikle çocukların ilgisini çekerek vereceği mesajlar ve örnek davranışları sayesinde toplumun bilinçlenmesi ve çevre sorunlarının azalmasıdır. Çevre problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalara, Çevreci Zeytin Çocuğun katılımı görsel bir etki oluşturacaktır. Eğitimde görsellik öğrenmenin kalıcılığı ve kişiye hayal kurdurması itibariyle çok önemlidir. Ayrıca görsel iletişim insanları hemen, anında içine çekebilir. Bu bakımdan Çevresel İletişim ve enformasyon çalışmalarında; alışıla gelen sistemden faklı ve ilginç görsellerle belirlenen hedef gruba ulaşmak, sözlü ve yazılı iletişim tekniklerinden daha çok tercih edilmektedir. Dikkat çekerek ve akıllarda iz bırakarak izlenecek iletişim metodu yazılı metni okutmaktan ve anlatmaktan daha iyi sonuç vermektedir. Çevre eğitimini bugün başlayıp da yarın bitiremeyiz. Bunu sürekli yapmalıyız. Bu durum başlanılması gereken bir süreçtir. Çevre eğitiminde, bireylere yeni davranışlar kazandırmada birçok faktör devrededir. Bunlar arasında; çevre eğitim programı, konuların eğitim ve öğretim seviyelerine göre paylaşımı, çalışma ortamları, eğiticilerin niteliği ve diğer faktörler sayılabilir. Bireyin çevre bilincinde önemli olduğunu düşündüğümüz, sosyo-ekonomik faktörlerin de göz önünde tutulması gereklidir.

Sonuç olarak; çevre sorunlarının kalıcı çözümünde nitelikli bir çevre eğitimi ve onun kazandırdığı çevre bilincinin yanı sıra, özellikle çocukların ilgisini çekerek farklı bir karekter ile sağlanacak iyi bir iletişimin dışa dönük yapılacak çevresel iletişim ve enformasyon çalışmalarını hızlandıracağı düşünülmektedir. Çevre eğitimine sağlayacağımız her türlü katkı çağdaş bir Zeytinburnu yolunda atılan en sağlam adım olacaktır. Projenin Amacı Tasarlanan çevreci bir kahraman aracılığıyla özellikle çocukların ilgisini çekmek ve bu kahramanın yer alacağı çeşitli aktiviteler ile Çevresel konularda kamu farkındalığını artırmak. Proje Süresi 3(üç) yıl. Hedef Kitle Zeytinburnu nezdinde İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşlarımız. Nihai Faydalanıcılar Ulusal ve uluslar arası düzeyde ulaşılabilecek tüm insanlar. Proje Paydaşı İstanbul Aydın Üniversitesi Proje Finansmanı Zeytinburnu Belediyesi Hedefler Arka planda belirtilen gerekçelere dayanarak gerçekleştirilecek olan projenin hedefleri şu şekilde sıralanabilir.

Genel Hedefler 1.Çevre bilincinin aşılanması ve çevreye daha duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla “Çevreci Zeytin Çocuk” karakterinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak. 2.Çevremizin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve çevre bilincinin aşılanmasına yönelik insanlara olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak. 3.Çevre kirliliğinin önlenmesinde düşünen, sorgulayan ve aynı zamanda aktif olarak çaba sarf eden bir gençlik oluşturmak. 4.Çevre bilincini yaygınlaştırarak, gerek kişisel gerekse aile yaşamlarında bu konulara aktif katılım sağlamak. 5.Çevreci Zeytin Çocuk Karakterinin Zeytinburnu Belediyesinin maskotu olarak benimsenmesini sağlamak. Özel Hedefler 1.Çevreci Zeytin Çocuk kahramanı ile sosyal, kültürel ve özellikle çevresel konularda toplum yararına mesajlar vermek. 2.Eğitim faaliyetleri çerçevesinde animasyon filmi, flash oyunlar ve tiyatro gösterileri ile çevresel iletişim ve enformasyonu sağlamak. 3.Boyama, bulmaca, hikaye ve masal kitapları gibi eğitim materyalleri ile çocukların gelişimine katkı sağlamak. 4.Çevre bilincinin aşılanması amacıyla yapılacak aktivitelerde Çevreci Zeytin Çocuk ve halk arasında iletişim ağını oluşturmak. 5.Çevreci Zeytin Çocuk kahramanının ve mesajlarının yer aldığı promosyon ürünlerinin dağıtılarak kamuoyunun ilgisini artırmak. 6.zeyco.com.tr internet sitesini oluşturmak.