İnsan Hakları Kenti Projesi

İnsan Hakları Kenti Projesi

Amaç: Türkiye’de belediyelerde yaşlı, engelli, kadın, çocuk ve sığınmacı/göçmen gruplarının uluslararası ve ulusal yasalar tarafından garanti altına alınmış haklarının kent yaşamında pratiğe geçirilmesini, gündelik hayata uyarlanmasını ve belediye hizmetlerine yansıtılmasını hedeflemektedir.

Proje, söz konusu alanlarda somut politika önerileri üretme amacıyla başta belediyeler ve akademi olmak üzere, bu başlıklarda çalışan meslek kuruluşları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların yer alabileceği katılımcı ve kapsayıcı ortak platformlar oluşturmayı da hedeflemektedir.

Projenin bir ikincil hedefi ise, yukarıda değinilen alanlarda Türkiye’deki akademinin eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendirmek ve bu çerçevede yerel yönetim-akademi iş birliğini geliştirmektir. Bu başlıklarda çalışan akademisyenlerin sayısının ve niteliklerinin arttırılması, akademisyen ve programların, aynı alanlarda çalışan yurtdışı akademilerle ilişkilerinin güçlendirilmesi, yine bu projenin hedefleri arasındadır.

Özellikle Kadın, Engelli, Çocuk, Yaşlı ve Sığınmacı/Göçmen olarak belirlenen 5 ayrı grubun kentle ilişkisi, güvenlik, erişilebilirlik vekatılımcılık boyutları, o kentteki ihtiyaçlar doğrultusunda, farklı aktörlerin katkısıyla ve yerel yetkililerin desteğiyle geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Proje Pilot Belediyeleri:

  • Ankara Altındağ Belediyesi: Çocuk/ Kadın
  • Ankara Çankaya Belediyesi: Çocuk/Engelli/ Kadın/Yaşlı
  • Antalya Muratpaşa Belediyesi: Çocuk/ Kadın/ Yaşlı
  • Gaziantep Şahinbey Belediyesi: Çocuk/ Sığınmacı
  • İstanbul Maltepe Belediyesi: Çocuk/ Kadın
  • İstanbul Zeytinburnu Belediyesi: Çocuk/ Kadın/ Sığınmacı
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi: Çocuk/ Engelli/ Sığınmacı/ Kadın/ Yaşlı

İş Birliği: İsveç Lund Üniversitesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği