Sitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Sitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Projenin Amacı ve Kapsamı : İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasını sağlamaktır. 

Projenin özelliği, önemi, toplumda gördüğü ilgi ve elde edilen çıktılarına dair açıklayıcı hususlar :

Zeytinburnu ilçesinde bulunan sitelerde görevli personele Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmektedir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aşağıda bulunan konuları içermektedir.

Eğitim konuları;

  • Genel Konular

İş Sağlığı ve Güvenliği Önemi ve Amacı, Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

  • Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri.

  • Teknik Konular

Elle kaldırma ve taşıma, Parlama,patlama,yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Tahliye ve kurtarma.

Eğitime katılan site personeline Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” sertifikası düzenlenmektedir.