Çocuk Koruma Projesi

Çocuk Koruma Projesi

Amaç: Çocuk Koruma Projesi ile bilgi ve temel hizmetlere erişimin arttırılması, psikososyal destek ve topluluk koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve hizmet sağlayıcılarının kapasitelerinin geliştirilmesi yolu ile yerli ve yabancı toplulukların korunması, psikososyal dayanıklılığının sağlanması ve sosyal uyumun iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

İş Birliği: Save the Children