Kent Çalışmaları Ödülleri Projeleri

Kent Çalışmaları Ödülleri Projeleri

Kent Çalışmaları Ödülleri; makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam dört kategoride verilecektir.
Kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini anlamaya ve bu dinamiklerin doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştirmeye çalışan disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan ve bu yıl ilk defa düzenlenen projenin, somut ve değerli sonuçlarıyla birlikte geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz.