Z Dergi

Z Dergi

Z Dergisi, Zeytinburnu’nun kimliğini oluşturan değerlerin ülkemiz ve dünya kültüründeki izdüşümlerini merkeze alan bir yayın. Her sayıda farklı bir konuyu tematik olarak ele alan, geniş bir bakış açısı ve çok sesliliğe önem verdiğimiz derdi, yerel hafızayı ulusal hafızaya taşımayı amaçlıyor.
Araştırmacılara kaynak olacak nitelikteki, mini bir ansiklopedi formatında “kültür-sanat-şehir” kavramlarına odaklanan dergimiz, yılda dört sayı olarak hazırlanıyor. İlk sayımız “Bitki Ressamlığı”, ikinci sayımız “Su ve Şifa”, üçüncü sayımız “At”, dördüncü sayımız “Müzik” ve son sayımız “Kütüphane” teması ile yayımlanmıştır.