Mahalle Ölçeğinde Toplum Tabanlı Afet Yönetim Projesi

Mahalle Ölçeğinde Toplum Tabanlı Afet Yönetim Projesi

Proje, mahalle sakinlerini afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında örgütlemek hedefi ile bir çalışma grubu oluşturan mahallelerde başlatılmaktadır.

Öncelikle mahalle gönüllü evlerinde organize olan grupların eğitimleri ile başlayan proje kapsamında, mahalle sınırları içinde afet öncesinde tehlike teşkil eden durumların belirlenmesi, afet sonrasında fayda sağlayabilecek işletmelerin ve kişilerin kayıt altına alınıp, bir veri tabanı oluşturularak, mahalle risk haritası hazırlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında mahallede bulunan en az bir okul ile sitede afetlerde ve acil müdahale gerektiren kriz durumlarında aktif rol alabilecek bilinçli gönüllülerin oluşturulması sağlanmaktadır. Mahalle sakinleri için afet bilinci eğitimleri organize edilmekte ve bireylerin aktif olarak projeye katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır.

Proje Uygulamaları
 • Mahalle Gönüllüleri Afet Komitesi ile Proje Hazırlık Toplantısı
 • Mahallede Eğitim Çalışmaları
 • Gönüllü Eğitimleri
 • Site Sakinlerinin Eğitimi
 • Okul Eğitimleri
 • Risk Analiz Çalışmaları (Mahalle Kapasite / Kaynak analizi)
 • Mahalle Gönüllülerinin Sorumluluğuna Afet Konteynırının Teslimi
Eğitim Çalışmaları
 • Halk Eğitimleri
 • ABCD Temel Afet Bilici Eğitimi
 • Sivil Savunma Görevlisi-Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi
 • Tatbikat
 • Konteynır Tanıtımı Ve Malzeme Kullanımı Eğitimi
 • Okul Eğitimleri
 • Temel Afet Bilinci Eğitimi
 • Rol Ve Sorumluluk Çalışmaları
 • Tahliye Tatbikatı
Risk Analiz Çalışmaları
 • Mahalle Kapasite / Kaynak Analizi
 • Afetler sonrasında risk oluşturabilecek yerler
 • Afetler sonrasında fayda sağlayacak yerler
 • Mahallede yaşayan meslek grupları
 • Yangın hidrandı, trafolar, vb. yerler
 • Alternatif toplanma merkezlerinin yerleri
 • Mahalle güvenlik planının hazırlanması