Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 2890 ve 2276 Adanın Bir Kısmı İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı
15Aralık2023

Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 2890 ve 2276 Adanın Bir Kısmı İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

ASKI İLANI

06.12.2007 t.t.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı’nda Bitişik Nizam 12.50 m. ve 15.50 m. yüksekliğinde “Konut+Ticaret (KT) Alanı”nda kalan 2276 adanın bir kısmı ile 2890 adada ön ve arka imar hatlarının belirlenerek plan istikametlerinin yeniden düzenlenmesine ve her iki adada meri plan yüksekliklerinin Yençok:12.50 m. ve Yençok:15.50 m. olarak plan paftası üzerinde gösterilmesine, 2276 ada 550 ve 460 parsellerin üzerinde ruhsatlı bina olduğu ifade edilerek her iki parsel arasından geçen yolun iptal edilerek 550 parsel ve 460 parselin yolda kalan kısmının Konut+Ticaret (KT) Alanına alınarak her iki adanın arasından geçen yolun 7.00 m. olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin tarafımızca hazırlanan 08.02.2023 tarih, 10 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülen UİP-341008968 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2023-883 sayılı kararı ile aynen uygun görülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.09.2023 tarihinde onanmıştır.

Zeytinburnu İlçesi, UİP-341008968 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 15/12/2023-15/01/2024 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Diğer Duyurular