İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesi, 399/1 Pafta, 2371 Ada Bütünü ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
12Şubat2024

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesi, 399/1 Pafta, 2371 Ada Bütünü ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

    06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı ile blok oturumları belirlenen 2371 ada 6 parselin planı İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 29.12.2015 tarihli, 2013/2173E. , 2015/2798K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. İptal edilmesi nedeniyle plan yapılması gerekliliğinden hareketle “Konut Alanı”na alınmasına yönelik ve çevresindeki adalarda imar istikametleri ile oturum alanlarına ilişkin ön ve arka imar hatlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 05.04.2023 tarih, 34 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülmüş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2023-1515 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.12.2023 tarihinde onanmıştır.
Zeytinburnu İlçesi, UİP-341018509 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 12/02/2024-13/03/2024 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.
Duyurulur.

Diğer Duyurular