Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi 1625 Ada ve 3339 Adaların Bir Kısmı, 1528 Ada 7 Parsel İle Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
12Şubat2024

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi 1625 Ada ve 3339 Adaların Bir Kısmı, 1528 Ada 7 Parsel İle Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

ASKI İLANI

Zeytinburnu İlçesi, 1625 ada ve 3339 adaların bir kısmı, 1528 ada 7 parsel ve bir kısım kadastral boşluk alanında Kültürel Tesis Alanı, Mezarlık Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Eğitim Merkezi Alanı, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı, İlköğretim Tesisleri Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı ve Turizm Tesis Alanlarında yapılaşma koşulu ile yol ve imar istikameti düzenlenmesine ilişkin İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan KAUİP-34157305 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, 08.06.2022 tarih, 34 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi kararı ile aynen, 12.01.2023 tarih, 121 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. Ardından 16.08.2023 tarih ve 12079 sayılı İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile düzeltmelerle uygun görülmüş olup 23.11.2023 tarih, 1292 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülmüş ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 30.11.2023 tarihinde onanmıştır.

KAUİP-34157305 Plan İşlem Numaralı 30.11.2023 onanlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 12/02/2024-13/03/2024 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir. Duyurulur.

Diğer Duyurular