Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2968 Ada 1, 2, 4, 17 ve 18 Parseller, 3212 Ada Bütünü İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin UİP341022407 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği
22Mart2024

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2968 Ada 1, 2, 4, 17 ve 18 Parseller, 3212 Ada Bütünü İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin UİP341022407 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

İLAN METNİ

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2968 ada 18 parsel ve komşuluğundaki 1, 2, 4 ve 17 parsel ile özel mülkiyete konu ve 2968 ada 18 parsele tecavüzlü 3212 ada bütününe ilişkin; 3212 adada bulunan ve meri imar planlarında YMA (Yerleşim Meskun Alan) Konut Alanı’nda kalan parsellerin halihazır sınırları ile imar planındaki sınırlarının uyumlu hale getirilmesi, 2968 ada 1, 2, 4 parsellerin “Yönetim Merkezi Alanı”ndan “İdari Hizmet Alanı”na, 2968 ada 17 parselin “Özel Öğrenci Yurdu”ndan “Trafo Alanı”na alınması, fonksiyon ayrım sınırının düzenlenmesi, ada çevresindeki yol alanın düzenlenmesi, meri planda yer alan fonksiyonların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesine ilişkin Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2968 ada 1, 2, 4, 17 ve 18 parseller, 3212 ada bütünü ile bir kısım kadastral yol alanına ilişkin Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 05.07.2023 tarih, 56 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülen UİP341022407 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 11/01/24 tarih 88 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 30.11.2023 tarihinde onanmıştır.

UİP-341022407 Plan İşlem Numaralı 30.11.2023 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 22/03/2024-21/04/2024 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Diğer Duyurular