Askı İlanı
28Şubat2024

Askı İlanı

Meri planda 1798 ada içerisinde bulunan yol için gerekli terkler yapılamamış, yol fiilen açılamamıştır. Ayrıca aynı ada içerisinde yola mahreci olmayan parsel bulunmaktadır. Plan değişikliği alanında yasal DOP oranından daha fazla kesintiye tabi olan parseller bulunmakta olup bu durum binaların yenilenmesine engel teşkil etmektedir. Bu ve benzeri sorunların ortadan kaldırılması amacıyla alana dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmış, alandaki parsellerde bina oturum yüzdeleri mümkün olduğunca meri plan notları çerçevesinde düzenlenmiş olup meri Planda Konut+Ticaret Alanı içerisinde bulunan alanın bir kısmı “Park Alanı”na alınmış, mevcutta ve meri planda Park Alanı olarak kullanılan bir alanda da yol düzenlemesi yapılarak Park Alanı’nın büyümesi önerilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 05.07.2023 tarih, 54 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülmüş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2023-1518 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.12.2023 tarihinde onanmıştır.

Zeytinburnu İlçesi, UİP-341022515 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 28/02/2024-29/03/2024 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

EKLER
EK

Diğer Duyurular