ASKI İLANI
16Şubat2024

ASKI İLANI

06.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı’nda Bitişik Nizam Yençok: 12.50 m. yüksekliğinde YMA rumuzlu (Yerleşik Meskun Alan) “Konut Alanı’nda kalan 2286 ada 36, 37, 42 parsellerin “Dini Tesis Alanı”na, “Dini Tesis Alanı”nda kalan 2286 ada 38, 39, 40, 41 parsellerin Sosyal Altyapı Alanına alınması ve Dini Tesis Alanı’nın yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilmesi, ada istikametlerinin yeniden düzenlenerek “Cami Alanı”na ve “Sosyal Altyapı Alanı”na ilave edilmesine ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan, 05.04.2023 tarih, 33 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclis Kararı ile aynen uygun bulunup Zeytinburnu Belediye Başkanınca 05/04/2023 Tarihinde görülen plan tadilatı 23.11.2023 tarih 1280 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 30.11.2023 tarihinde onanmıştır.
UİP-341015817 Plan İşlem Numaralı 30.11.2023 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 16/02/2024- 18/03/2024 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.
Duyurulur.

EKLER
EKEK2

Diğer Duyurular