Eylül Ayı Meclis Toplantısı
02Eylül2022

Eylül Ayı Meclis Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı yasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.
seçim dönemi, 4. toplantı yılında yapacağı eylül ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek
üzere 05/09/2022 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:
TEKLİFLER:
1- Zeytinburnu İlçesi 1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin 20.02.2022 t.t.li 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği İSKİ itirazı hakkında İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün teklifi.
2- Gökalp Mahallesi, 400/7 pafta, 2768 ada 231, 232, 233, 234, 235, 171 ve 196 parsellere
ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
3- Beştelsiz Mahallesi, 1959 ada bütününe ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
4- Ticaret alanı olarak teşekkül etmiş yerlerle ilgili alınan 2018/23 sayılı Meclis Kararındaki
imar plan notuna ilave hüküm eklenmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
5- Otopark uygulamaları ile ilgili 2022/40 sayılı Meclis Kararına ilave yapılması hakkında
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
6- 26/07/2021 t.tarihli Kentsel Dönüşüm Plan Notlarını revize eden Kentsel Dönüşüm Plan
Notu Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
7- Maltepe Mahallesi, 491 pafta, 2918 ada 17 ve 19 parsel sayılı taşınmazlar; 2919 ada
2,3,10,11 ve 14 parsel sayılı taşınmazlar ile bir kısım kadastral yol alanına ilişkin Uygulama
İmar Planı Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
8- Merkezefendi Mahallesi, 2965 ada 56 parselin doğusunda yer alan kadastro haritalarında
58 (Park) olarak ifade edilen yerin intifa (kullanım) hakkının 1,00 TL iz bedelle 25 (yirmibeş)
yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün
teklifi.
9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilçe belediyelerine yapılacak yardım
kapsamındaki şartlı hibenin kabul edilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
10- "Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Bağımsız Atık
Toplayıcılarına Yönelik Çalışma Usul Ve Esaslar" hakkında Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünün teklifi.
11- Ayhan Şahenk Ortaokulu Yıldız Erkekler Futbol Takımının başarılı sporcularının
ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.
12- Zeytinburnu Yeşiltepe Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.
13- Merkezefendi Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.
14- Yenidoğan Güneş Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.
15- İlçemiz amatör spor kulüplerinden Çankırı Yeşil Ilgaz Spor Kulübünün başarılı
sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.
16- Irmak Spor Kulübü hentbol takımının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğünün teklifi.
17- 2023 yılı içerisinde, ilçemiz sınırları dahilinde bulunan kamu kurumlarına ait binalarda
yapım, bakım, onarım ve çevre düzenleme inşaatı işleri yapılması hakkında Fen İşleri
Müdürlüğünün teklifi.

18- 2023 ve 2024 dönemini kapsayan, “Park Revizyonu ve Peyzaj Düzenleme Yapım İşi ile İş
Makinesi ve Araç Kiralama Hizmet Alımı” işlerinin ihale edilmesi hakkında Fen İşleri
Müdürlüğünün teklifi.
19- "Otobüs Kiralama Hizmet Alımı" işinin 2023 yılından itibaren 21 (yirmibir) ay süre ile
ihale edilmesi hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
20- "ZKS Kültür ve Sanat Yıllığı 2022" adlı yayının satış fiyatının belirlenmesi hakkında
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.
21- 2023 yılında; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
hizmetlerinde kullanılmak üzere araç tahsisi ve bu araçların yakıtları ve her türlü bakımının
karşılanması hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
22- Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Belediyemiz arasında
imzalanan reklam sözleşmesinin onaylanması ve ihtiyaç halinde ek sözleşme imzalanması
hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün
teklifi.
23- Kazlıçeşme Mahallesi, 756 ada 2 parsel sayılı Belediyemiz adına kayıtlı olan ve Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile özel müze olarak tescili yapılan taşınmazın ve
çevresinin Belediyemiz tarafından Müze (Zeytinburnu Mozaik Müzesi) yapılabilmesi
hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.
24- Engelliler Ve İnsan Hakları Komisyonu ile Bağımlılıkla Mücadele Ve Sosyal Hizmetler
Komisyonlarından boşalan yere kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçimi yapılması
hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
25- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

Diğer Duyurular