Eylül Ayı Meclis Toplantısı
01Eylül2023

Eylül Ayı Meclis Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı yasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 5. toplantı yılında yapacağı eylül ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04/09/2023 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:
TEKLİFLER:

1- İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mah. 2965 ada 59 parsel (Park), 2965 ada eski 21 parsel yeni 54 parselin bir kısmı ile bir kısım kadastral yol alanına ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
2- İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kültür Vadisi Projesi 5. Etap Yenileme Avan Projesi (Arnavut Mahallesi Mevkii) hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
3- İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 502 pafta 2965 ada 30, 31 ve 32 parsel sayılı taşınmazların bir kısmı ve bir kısım kadastral yol alanına ilişkin U.İ.P. değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
4- İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 400/7 pafta 2775 ada ve 2768 adanın bir kısmı ve bir kısım kadastral yol alanına ilişkin U.İ.P. değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
5- İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 771 ada 19 parsele ilişkin U.İ.P. değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
6- İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi Dutluk Parkı-1879 ada 483 parsel sayılı, teklif ekindeki krokide gösterilen 16,25 m²’lik alanın yıllık 1,00TL. iz bedelle 25 (yirmi beş) yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne intifa (kullanım) hakkının devri hususunda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.
7- Gaziantep ili, Nurdağı ilçesinde Belediyemiz tarafından deprem bölgesi için kurulan prefabrik yapılar ile yine bu amaçla alımı gerçekleşmiş muhtelif eşyaların Nurdağı Kaymakamlığına devrine yönelik usül ve esaslarının belirlenmesine ilişkin imzalanan protokolün onaylanması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.
8- Belediyemiz ile amatör spor kulüpleri olan İstanbul Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü Derneği ve Beştelsiz Spor Kulübü Derneği arasında işbirliği protokolü imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.
9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilçe belediyelerine yapılacak yardım kapsamındaki şartlı hibenin kabul edilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
10- 2023 ve 2024 dönemini kapsayan, “Kamu Binalarında Muhtelif Bakım Onarım Yapılması” işinin ihale edilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
11- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçelerine ek ödenek verilmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
12- “ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2023” adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.
13- Irmak Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.
14- Telsiz Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.

15- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
16- Meclis üyesi Adem ULUOCAK’ın istifasının meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

Diğer Duyurular