6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan statüsündeki Merkezefendi Arnavut Mahallesi Düzenleme Sahası Parselasyon İlanı