Nisan Ayı Meclis Toplantısı
05Nisan2024

Nisan Ayı Meclis Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı yasanın  19. maddesi uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 9. seçim dönemi, 1. toplantı yılında yapacağı nisan ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 08/04/2024 tarihinde saat: 10:00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

TEKLİFLER:

Açılış ve yoklama

– Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca Meclis 1. başkan vekili seçimi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca Meclis 2. başkan vekili seçimi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca Meclis divan katipleri seçimi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca Belediye Encümenine üye seçimi.       5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca kurulacak ihtisas komisyonlarının tespiti, ihtisas komisyonlarının kaç kişiden oluşacağının ve süresinin belirlenmesi ile ihtisas komisyonlarına üye seçimi.

6- 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

7- Marmara Belediyeler Birliğine 1 asil 1 yedek üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

8- Türk Dünyası Belediyeler Birliğine 1 asil 1 yedek üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

9- Tarihi Kentler Birliğine 1 asil 1 yedek üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

10- Belediye memurlarının çoğunluğunun üye olduğu sendika ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

11- Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü kaydedilmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

12- KAUİP-34157305 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan notu değişikliği teklifine plan askı aşamasında 1625 ada, 40 ve 41 parseller yönünden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

13- 2023 yılı faaliyet raporu hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Duyurular