Mart Ayı Meclis Toplantısı
02Mart2023

Mart Ayı Meclis Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 5. toplantı yılında yapacağı mart ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/03/2023 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

1- Merkezefendi Mahallesi, 2965 ada 27-30-31-32-35-36-54 ve 55 parseller, 2968 ada 19 ve 20 parsel sayılı taşınmazlar ve bir kısım kadastral yol alanına İlişkin UİP değişikliğine askı aşamasında Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

2- 06.12.2007 T. tarihli 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planının 20/02/2022 T. tarihli plan notu tadilatının tadil edilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

3- Belediyemiz ile Gaziantep Nurdağı Belediyesi arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

4- Beştelsiz Mahallesi 3331 ada 1 parsel sayılı, teklif ekindeki krokide gösterilen 145.20m².lik yerin yıllık 1,00TL. iz bedelle 25 (yirmi beş) yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne intifa (kullanım) hakkının devri hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

5- Belediyemizin 2023 yılı stratejik planında öngörülen yatırım, hizmet ve hedeflerinin yerine getirilmesi, devam eden projelerin tamamlanarak hizmete sunulabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde borçlanma yapılması ve bununla alakalı işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Ömer ARISOY’a yetki verilmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

6- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 

Diğer Duyurular