Haziran Ayı Meclis Toplantısı
03Haziran2022

Haziran Ayı Meclis Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı yasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 4. toplantı yılında yapacağı haziran ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/06/2022 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:

 TEKLİFLER:

1-Maltepe Mahallesi, 500 pafta, 3292 ada, 7 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

2- Merkezefendi Mahallesi, 502 pafta, 2965 ada,10 parsel, 30, 32 ve 54 parsellerin bir kısmı ile 3273 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 parsel sayılı taşınmazlar ve bir kısım kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

3- Kazlıçeşme Mahallesi, 390 pafta,1625 ada ile 3339 ada, 3340 ada, 1528 ada ve 1626 adanın bir kısmı ile bir kısım yol ve park alanına ilişkin koruma amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

4-Telsiz Mahallesi 402/1 pafta, 2250 ada,1 parsel sayılı taşınmaz ile bir kısım kadastral yol alanına ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

5- Merkezefendi Mahallesi, 502 pafta, 2965 ada, 27, 30, 31,32, 35, 36, 54 ve 55 parseller, 2968 ada 19 ve 20 parsel sayılı taşınmazlar ve bir kısım kadastral yol alanına ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

6-Açık oturma yerleri hakkında meclis karar değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

7-Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

Diğer Duyurular