Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi 2334 ada 66- 186-197-198-199-205 ve 201 Parsel, Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanı ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanının “Eğitim Tesis Alanına” Alınması ve “Park Alanında” Düzenleme Yapılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli u.i.p. Değişikliği
12Ocak2023

Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi 2334 ada 66- 186-197-198-199-205 ve 201 Parsel, Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanı ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanının “Eğitim Tesis Alanına” Alınması ve “Park Alanında” Düzenleme Yapılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli u.i.p. Değişikliği

DUYURU

Zeytinburnu İlçesi 2334 ada 199-186 parsellerin, 2334 ada 205-201-198 parsellerin bir kısmının, bir kısım kadastral boşluk alanının ve bir kısım yol alanının Eğitim Tesisleri Alanına, 205-201-66-197-198 parsellerin bir kısmının Park Alanına, teklif edilen ve meri plandaki Park Alanlarının ise zemin üstünde Belediye hizmetlerinde kullanılacak tesisler, zemin altında otopark, spor tesisi alanına alınarak imar istikametlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan UİP-34385297 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, 06.04.2022 tarih, 17 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi kararı ile aynen uygun görülerek gereği için Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir.

Bahse konu teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2022 tarih ve 1161 sayılı İstanbul Büyükşehir Bellediyesi kararı ile aynen uygun görülmüş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.09.2022 tarihinde onanmıştır.

UİP- 34385297 Plan İşlem Numaralı 20.09.2022 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere ilgi (a) ile Başkanlığımıza iletilmiştir. UİP- 34385297sayılı plan değişikliği, 12/01/2023- 13/02/2023 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

 

 

 

 

Diğer Duyurular