Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi 2327 Ada 5 Parselin Bir Kısmı 1879 Ada 483-484-485-486 Parseller İle Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanına İlişkin UİP34777342 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15Şubat2023

Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi 2327 Ada 5 Parselin Bir Kısmı 1879 Ada 483-484-485-486 Parseller İle Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanına İlişkin UİP34777342 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

ASKI İLANI

Planda İlköğretim Tesis Alanında kalan kısım, halihazırda park alanı olup, mevcut durumun korunması kentsel yaşam standartlarının korunması açısında önem arz etmektedir. 1/5.000 ölçekli plan tadilatı baz alınarak Beştelsiz Mahallesi, 388/2-399 Pafta, 2327 Ada 5 parselin bir kısmı ve 1879 ada 483-484-485-486 parsel sayılı taşınmazların “Park Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.

İlgi yazı ve eki ile;  06.12.2007 t.tli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Zeytinburnu İlçesi 2327 ada 5 parselin bir kısmı, 1879 ada 483-484-485-486 parsel sayılı taşınmazlar ile bir kısım kadastral boşluk alanının İlköğretim Tesis Alanından Park Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-34777342 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, 11.05.2022 tarih, 28 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Bahse konu teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/09/2022 tarih 1178 sayılı meclis kararı ile aynen uygun görülmüş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.09.2022 tarihinde onanmıştır.

Zeytinburnu İlçesi 2327 ada 5 parselin bir kısmı, 1879 ada 483-484-485-486 parsel sayılı taşınmazlar ile bir kısım kadastral boşluk alanının İlköğretim Tesis Alanından Park Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan  20.09.2022 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 15/02/2023- 17/03/2023 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

EKLER
EK

Diğer Duyurular