Kura İlanı Zeytinburnu Belediye Başkanlığından
27Kasım2023

Kura İlanı Zeytinburnu Belediye Başkanlığından

Kura ilanı
Zeytinburnu belediye başkanlığından

Kura Konusu :05/07/2023 tarih ve 2023/60 Sayılı Meclis Kararı ile Beştelsiz Kapalı Pazar Alanına taşınmasına karar verilen, Pazartesi pazarı ve Cuma pazarı mevcut tahsis sahiplerinin, yeni pazar yerindeki satış yerlerinin belirlenerek tahsis edilmesi için yapılacak kura işlemi.
Kura Tarih ve Saati : Cuma pazarı için 05.12.2023 / 10:00
: Pazartesi pazarı için 06.12.2023 / 10:00

Kura Yeri :Zeytinburnu Belediyesi Taziye Evi
Merkezefendi, G-68. Sk. No:23 Zeytinburnu / İSTANBUL (Merkezefendi park içi)

Kura Şekli :Kura, yeni satış yeri numaralarının yazılı olduğu aynı boyuttaki kağıtların katlanıp çekiliş toplarına yerleştirilerek hazırlanması, boş ve şeffaf bir fanusa konularak tahsis sahibince her satış yeri için çekiliş toplarından bir adet kura kabı olan şeffaf fanustan çekilerek okunması ile belirlenecektir.

İlgili Müdürlük/Birim: Zabıta Müdürlüğü / Pazar Büro

TAHSİS VE KURA ŞARTLARI

Kuraya katılacak olanlar kura ilanında belirtilen gün ve saatte Zeytinburnu Belediyesi Taziye Evinde hazır bulunacaklardır. Kuraya yalnızca Pazartesi Pazarı ve Cuma Pazarındaki Mevcut tahsis sahipleri bizzat ve İlgili Meslek Kuruluşunun Belirlediği bir temsilci gözlemci olarak katılacaktır.
Bu Kapsamda;

1. Pazar Yerinin Kurulacağı Yer
• 05/07/2023 tarih ve 2023/60 Sayılı Meclis Kararına istinaden İlçemiz Beştelsiz Mahallesi 2326 ada 55 parsel üzerinde bulunan Beştelsiz Kapalı Pazar Alanı
2. Pazarcı Satış Yeri Adedi
• Pazartesi Pazarı 163 adet satış yeri
• Cuma Pazarı 94 adet satış yeri
3. Kuraya katılacaklar listesi
• Pazartesi Pazarı; mevcut tahsis sahiplerinin tamamı Ek-1 bulunan liste
• Cuma Pazarı; mevcut tahsis sahiplerinin tamamı Ek-2 de bulunan liste
• Kura işlemi taşınmasına karar verilen Pazar yerlerindeki mevcut tahsis sahipleri arasında yapılacak, mevcut tahsis sahipleri haricinde katılım olmayacaktır.

4. Kura ve tahsis işlemi

4.1 Pazartesi Pazarı İçin
• Sebze, meyve, yeşillik, patates- soğan ve balık satışı işgal konulu tahsis sahipleri zemin kat için tahsis işlemi yapılacaktır.
• Peynir-zeytin, baharatçı, bakliyat, yufka-yumurta, zahireci, tuhafiye, tekstil, giyim, terlik, hırdavat, züccaciye, ayakkabı, çamaşırcı, mefruşat ve naylon-plastik işgal konulu tahsis sahipleri 1. asma kat için tahsis işlemi yapılacaktır.
• Ek-1 de bulunan mevcut tahsis sahiplerinin satış yerleri, metre açısından gruplandırılarak her satış grubu için (örneğin; 20 adet 3 metre) aynı grupta kura çekilecek olup, kura sonucunda satış yerine tahsis işlemi yapılacaktır.
• Mevcut tahsis sahiplerine satış yeri metre açısından gruplandırma yapılamayacak ölçüye sahip satış yerleri (örneğin; 1 adet 4 metre ) için belirlenmiş satış yerine doğrudan tahsis yapılacaktır.
• Her tahsis sahibi hazırlanmış olan kura fanusundan kendi satış yerini belirleyecek kurayı kendisi bizzat çekecektir.
• Kura çekimine katılmayan tahsis sahipleri yerine meslek odası temsilcisi, temsilcinin katılım sağlamaması durumunda görevli personelce çekilecektir.

4.2 Cuma Pazarı İçin
• Sebze, meyve, yeşillik, patates- soğan, gıda, baharat, yumurta, yufka, bakliyat, zahire, kuruyemiş, peynir-zeytin ve balık satışı işgal konulu tahsis sahipleri zemin kat için tahsis işlemi yapılacaktır.
• Tuhafiye, tekstil, giyim, terlik, ayakkabı, hırdavat, mefruşat, bijuteri, züccaciye ve naylon-plastik satışı işgal konulu tahsis sahipleri 1. asma kat için tahsis işlemi yapılacaktır.
• Ek-2 de bulunan mevcut tahsis sahiplerinin satış yerleri, metre açısından gruplandırılarak her satış grubu için (örneğin; 20 adet 3 metre) aynı grupta kura çekilecek olup, kura sonucunda satış yerine tahsis işlemi yapılacaktır.
• Mevcut tahsis sahiplerine satış yeri metre açısından gruplandırma yapılamayacak ölçüye sahip satış yerleri (örneğin; 1 adet 4 metre ) için belirlenmiş satış yerine doğrudan tahsis yapılacaktır.
• Her tahsis sahibi hazırlanmış olan kura fanusundan kendi satış yerini belirleyecek kurayı kendisi bizzat çekecektir.
• Kura çekimine katılmayan tahsis sahipleri yerine meslek odası temsilcisi, temsilcinin katılım sağlamaması durumunda görevli personelce çekilecektir.

5 Kurumca Uygun Görülen Diğer Hususlar.

5.1 Kapalı Pazar Alanı kullanımı.
• 2023/60 Sayılı Meclis Kararına istinaden İlçemiz Beştelsiz Mahallesi 2326 ada 55 parsel üzerinde bulunan Beştelsiz Kapalı Pazar Alanında, 5957 Sayılı kanun, 6502 Sayılı kanun, Pazar Yerleri Hakkında yönetmelik, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği, Semt pazarları için alınan Encümen kararları ve Mevzuatta belirtilen diğer hususlar doğrultusunda sorumlu olacaklardır.
• İdareye bilgi verilmeden değişiklik (tahta kiralama, birleştirme, işgal konusu dışında satış ve satış yerine ilaveler, vs.) yapılmayacaktır.
• Cuma pazarı aynı gününde Cuma günü kurulacaktır.
• Pazartesi pazarı aynı gününde Pazartesi günü kurulacaktır.

5.2 1.Bodrum kat otoparkın kullanımı;
• Tahsis sahipleri aracın kendilerine ait olduğunu belgeler araç ruhsatı aslı ve bir sureti ile Zabıta Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
• Otopark alanında Pazar kurulduğu gün pazar için ayrılan kapasiteyi aşmayacak şekilde tahsis sahipleri bir araç bulundurabilir.
• Pazar kurulduğu günlerde sadece pazar amaçlı araç bulundurulacak, bildirimi yapılmayan araçlara bu alanda müsaade edilmeyecektir.
• Otopark ve Pazar alanı yüksekliği dikkate alındığında araçlar 3.50 m yüksekliği geçmeyecektir.

İlan olunur.

Diğer Duyurular