ASKI İLANI
12Aralık2022

ASKI İLANI

İlgi yazı ile; 06.12.2007 t.tli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı kapsamında Zeytinburnu İlçesi Maltepe Mahallesi 488 pafta 2909 ada 1 parselin bir kısmının ve bir kısım kadastral boşluk alanının Sağlık Tesis Alanından çıkartılarak Cami Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-34791142 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, 09.02.2022 tarih, 9 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi kararı ile aynen uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.07.2022/887 kararı “özel öğrenci yurdu” ibaresindeki “özel” kaldırılarak tadilen uygun görülmüş olup, Büyükşehir Belediye Başkanınca 13.07.2022 tarihinde onanmıştır. Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi 488 pafta 2909 ada 1 parselin bir kısmı ve bir kısım kadastral boşluğun Cami Alanına alınmasına ilişkin 13.07.2022 t.t.li 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği 13.07.2022 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin UİP-34791142 sayılı plan değişikliği, 12/12/2022- 11/01/2023 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

EKLER
EK

Diğer Duyurular