Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

Zeytinburnu Belediyesi'nde 'ruhsat ve denetim' konusundaki çalışma ve hizmetleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Mer’i mevzuat hükümleri uyarınca Sıhhi, 2. ve 3. sınıf Gayrısıhhi işletmeler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması işlemlerini yürütür.

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 125 nolu Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğunca; Milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanılması sağlanmaktadır.