Rüstem TEKİN

Müdürlükler

Ruhsat ve Denetim Müdürü

Adı Soyadı Rüstem TEKİN
Ünvanı Ruhsat ve Denetim Müdürü
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1148
Faks (0212) 413 12 48
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta rtekin@zeytinburnu.bel.tr

1960’ta Tokat Reşadiye’de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.Memuriyete1982 yılında, İstanbul Belediyesi Zeytinburnu Şube Müdürlüğü’nde başladı. 2004 yılında Zeytinburnu Belediyesi’nde Ruhsat ve Denetim Müdürü oldu. Hâlen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü iş ve işlemlerini; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütmektedir.

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Müdürlüğümüz; İşyerlerine ruhsat verilmesinden, ruhsata uygunluğunun denetlenmesinden, ruhsatların gereğinin yerine getirilememesi durumunda iptal edilmesinden, çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmekle ilgili iş ve işlemleri yürütmekten, devir, yenileme ve kapatma işlemlerinin yerine getirilmesinden, hafta tatili ruhsatlarının verilmesinden, Deniz Nakil Vasıtalarının ruhsatlandırılması çalışmalarını kontrol ve koordine etmekten, yetkili ve sorumludur.

Müdürlükler