Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Zeytinburnu İlçesinde İnsan, Çevre ve Hayvan Sağlığının Korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almak ve aldırmakla görevlidir. Gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin açıklamalar aşağıda ifade edilmektedir.

Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi

2021 yılında tamamen yenilenen Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevizmizde can dostlarımıza en iyi hizmeti vermek adına: İdari bölüm, 2 ameliyathane, 1 yavrulu oda, 3 bakım odası, 1 muayene odası, 2 yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermektedir. Ayrıca, hemogram ve röntgen cihazıda can dostlarımızın doğru ve eksiksiz bir tedavi süreci geçirmesi için kullanılmaktadır.

Yenilenme ile birlikte bakım evimizin kapasiteside artırılmış olup, 93 kedi ve 28 köpek’e ev sahipliği yapmaktadır.

Muayene, Tedavi ve Hemşirelik Hizmetleri

Kurum personelimize (Memur, İşçi, Sözleşmeli ve Hizmet Alım Personel) Muayene, tedavi ve hemşirelik hizmeti sunulmaktadır.

Hasta Nakil Hizmetleri

Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen, yaşlı, yatalak, kanser hastası vb. vatandaşların, 3 adet hasta nakil ambulansı ve gerekli hallerde otomobil ile ikametgahından sağlık kuruluşlarına ve/veya sağlık kuruluşlarından ikametgahına taşınması sağlanmaktadır.

Gıda ve Hijyen Denetimleri

İlçemizde bulunan Gıda İşetmeleri ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin teknik ve hijyenik açıdan kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.İşletmelerde sağlık açısından doğabilecek çeşitli riskleri en aza indirmek, hatta tamamen yok etmek için hijyen kontrollerine gereken zamanda sağlamak çünkü işletmelerde hijyen elde edilecek olan ürünün kalite güvencesinin sağlanmasında en önemli faktördür ve ancak düzenli bir hijyen programı ile kaliteli ve güvenilir gıdalar satışa sunmak mümkün olabilir.Yapılan denetimlerde işletmelerin; Mal kabul, depolama, işleme/üretim, satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon, pest mücadele, katı atıklar, alet-ekipman, zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet, aydınlatma, havalandırma, personel- hijyen eğitimi sertifikası, personel- el/vücut hijyeni, personel- kılık/kıyafet ve genel düzen yönünden detaylı hijyen kontrolleri yapılır.

İlaçlama İşlemleri

Resmi kurumlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın konutlarında ilaçlama hizmeti ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın talebi halinde işyerleri ve konutlar ücretli olarak ilaçlanmaktadır.İlaçlama Ekibimizce yaz aylarında gece ilaçlaması, yıl boyu yeşil alan ve sokak ilaçlamaları gerçekleştirilmektedir.

Hoş Geldin Bebek Paketi Dağıtımı

Yeni doğan bebeklerin ailelerine destek olmak amacıyla yeni doğan bebekler için ‘Hoş geldin bebek paketi’ dağıtımını gerçekleştirmekteyiz. Bir bebeğin temel ihtiyaçlarının yer aldığı paketleri görevli hemşiremiz ile ailelere ulaştırılıp ebeveynlere temel bebek bakımı ile ilgili eğitim verilerek ailelerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık işleri müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmalarını yürüten İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin görevi belediyemize ait çalışma ortamlarında bulunan fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri belirleyerek çalışanları olası kazalara karşı korumak ve çalışanların iş gücü verimini optimize etmektir.

Eğitici Faaliyet ve Seminerler

Sağlıkta farkındalık oluşturmak ve sağlık bilincini arttırma amacı ile Sağlık konusunda aktif planlamalar yapılmakta olup, ilçemizde bulunan okullarda sağlık profesyonelleri ile birlikte farklı konularda birçok program düzenlenmiştir.