Harç ve Ücret Tarifesi

Harç ve Ücret Tarifesi

Gerekli Belgeler

İmar durum belgesinde alınan harç ve ücretler
İmar Durumu Harcı
İnşaat istikamet Harcı
Kot kesit harcı
Teşekkül tespit harcı
Tetkik ücreti

Yapı ruhsatında alınan harç ve ücretler
Bina İnşaat Harcı
İşgaliye Harcı
Teknik Eleman Ücreti
Plaka Harcı
Proje Tasdik Harcı
Hafriyat Harcı
Tetkik Ücreti
Rapor Harcı
Ağaç Ücreti
Hafriyat Taşıma Belge Ücreti

Avan proje onayında alınan harç ve ücretler
Avan proje harcı

Yıkım ruhsatında alınan harç ve ücretler
İşgaliye Harcı
Teknik Eleman Ücreti
Moloz Harcı
Tetkik Ücreti
Rapor Harcı

Kat irtifakında alınan harç ve ücretler
Kat irtifakı tesis harcı
Aslı gibidir suret harcı
Teknik eleman ücreti
Tetkik ücreti
Rapor harcı
Suret tasdik ücreti (gerekiyorsa)

Yapı kullanma izin belgesi harcı (iskan)
Yapı kullanma izin harcı
İşgaliye harcı
Teknik eleman ücreti
Tetkik ücreti
Rapor harcı

İskele belgesi harç ve ücretleri;
İşgaliye harcı
Teknik eleman ücreti
Tetkik ücreti
Rapor harcı

İş deneyim belgesi harç ve ücretleri;
Tetkik ücreti
Rapor harcı

Proje tescil ücretleri;
Proje tescil ücreti

Tetkik harç ve ücretleri;
Tetkik ücreti

Suret harç ve ücretleri (aslı gibidir);
Aslı gibidir suret onayı

İlgilisince En Az Bir Kadastral Parseli İçerecek Şekilde Talep Edilen 1/1000 Ölçekli Mevzii İmar Planı Tekliflerinde ( Ücretler M² Bazında Her Fonksiyon İçin Ayrı Ayrı Alınacaktır )
Konutlar için
Ticarethane – Özel Hastane – Özel okul vb. İçin
Akaryakıt istasyonu – Sanayi – Küçük San. Vb. İçin
Özel, Sosyal ve Teknik Altyapı alanları için

İlgilisince Talep Edilen İmar Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uyg. Ve İmar Planında İlgilisi Lehine Yapılanma Hakkı Verilmeyen (Yol – Eğitim – Yeşil Alan Gibi Sosyal Ve Teknik Donatı Alanlarında )
Konuta dönüştürülen alanlarda
Ticarete dönüştürülen alanlarda
Akaryakıt istasyonu – Sanayi – Küçük San. Vb. İçin
(Teklifin birden fazla fonksiyon değişikliği içermesi durumunda yüksek olan ücret tarifesinden hesaplanır)

Plan Tadili İle Artan İnşaat Alanın Her M² İçin
Konutlar için
Ticarethane – Özel Hastane – Özel okul vb. İçin
Sanayi tesisleri için

Plan Tadili Teklifi İle Fonksiyon Değişikliği Taleplerinde Her M² İçin
Konuta dönüşenlerde
Ticarethanelerde
Akaryakıt istasyonu – Sanayi – Küçük San. Vb. İçin
(Teklifin birden fazla fonksiyon değişikliği içermesi durumunda yüksek olan ücret
tarifesinden hesaplanır)

Planlarda Fonksiyon Değişikliği Yapılanma Artışı Getirilmeden, Sadece İstikamet Tadili Veya Blok Yeri Değiştirilmesi İle İrtifa Değişikliği Tekliflerinde Kadastral Parsel Üzerinden Hesaplanmak Koşulu İle Her M² İçin
Konutlar için
Ticarethane – Özel Hastane – Özel okul vb. İçin
Akaryakıt istasyonu – Sanayii – Küçük San. Vb. İçin

Plan paftaları ve ekleri harç ve ücretleri;
Plan paftası ozalit çekimi harcı

Tevhit İfraz harç ve ücretleri;
Ticarethanelerde m² başına
Konutlarda m² başına