Yapı Sahibi Kira Yardımı Başvurusu

Yapı Sahibi Kira Yardımı Başvurusu

  • Talep Dilekçesi (Adres, T.C. kimlik no, telefon ve varsa e-posta belirtilmiş)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi/ (İşyeri maliki için imza sirküleri)
  • Konut veya işyerinin tapu senedi ve taşınmaza ait güncel taşınmaz kaydı
  • Arsa paylı tapular için emlak vergisi beyannamesi
  • Konut/İşyerine ait fatura (Elektrik, su, doğalgaz, telekom)
  • Riskli olarak tespit edilen yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı yerleşim yeri belgesi (İşyeri için riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren güncel vergi levhası veya işyerinin kapatıldığına dair ilgili meslek odasından alınacak yazı,
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi
  • Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi