Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri

  • Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri, kapsamaktadır.
    İlgili Dökümanlar bölümünden “Başvuru Beyan Formu” ’nu doldurarak ve “Hizmet Rehberi” ‘nde belirtilen gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

NOT (1): Evrakların asıl ve fotokopilerinin istenmesinin nedeni müdürlüğümüzce fotokopilerin ”aslı gibidir” tasdiki yapılması içindir. Dolayısıyla noter tasdikli suretler de kabul edilir.
NOT (2): Başvuruların işyeri sahipleri tarafından veya vekâleti olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.
NOT (3): Ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat aldıktan sonra işyerini kapatan vatandaşların İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı, Kapanış Dilekçesi Vergi Dairesi Yoklama Fişi ile birlikte başvurması gerekmektedir.