Sıhhi Müesseseler

Sıhhi Müesseseler

  • Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini kapsamaktadır.
    İlgili Dökümanlar bölümünden “Başvuru Beyan Formu” ’nu doldurarak ve “Hizmet Rehberi” ‘nde belirtilen gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz. .

NOT (1): Belgelerin asıl ve fotokopilerinin istenmesinin nedeni müdürlüğümüzce fotokopilerin ”aslı gibidir” tasdiki yapılması içindir. Dolayısıyla noter tasdikli suretler de kabul edilir. .
NOT (2): Başvuruların işyeri sahipleri tarafından veya vekâleti olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. .
NOT (3): Ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat aldıktan sonra işyerini kapatan vatandaşların İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı, Kapanış Dilekçesi Vergi Dairesi Yoklama Fişi ile birlikte başvurması gerekmektedir. .