Konut Kiracısı Kira Yardımı Başvurusu

Konut Kiracısı Kira Yardımı Başvurusu

  • Talep Dilekçesi (Adres, T.C. kimlik no, telefon ve varsa e-posta belirtilmiş)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Kiracısı olduğu konutun son 3 aya ait faturası (Elektrik, su, doğalgaz, telekom) veya riskli binada oturduğunu gösterir nufus ve vatandaşlık müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nufus kayıt örneği
  • Riskli bina tespit raporu inceleme formu
  • Riskli olarak tespit edilen yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı yerleşim yeri belgesi
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi
  • Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi