İskan Son Müracaat

İskan Son Müracaat

 • Talep Dilekçesi (Adres, T.C. kimlik no, telefon ve varsa e-posta belirtilmiş)
 • İş Bitirme Tutanağı
 • İş Bitirme Raporu
 • Yapının Cephe Fotoğrafları (2 şer adet)
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü borcu yoktur yazısı
 • SGK borcu yoktur yazısı
 • İSKİ bağlantı onayı
 • Sığınak onayı (varsa)
 • Tesisat iskânı
 • Yeditepe veraset ve intikal vergi dairesi yazısı
 • Enerji Kimlik Belgesi