İmar Planı Yapımı veya Plan Tadilatı Talebi

İmar Planı Yapımı veya Plan Tadilatı Talebi

 • Talep Dilekçesi (Adres, T.C. kimlik no, telefon ve varsa e-posta belirtilmiş)
 • Gerekli Plan Raporu
 • Tapu
 • Çap
 • Röperli Kroki
 • İlgili Kamu-Kurum Görüşleri
 • Plan Ölçeğine Göre 9 Adet Plan Paftası
 • Plancı Karnesi
 • Oda Vizesi
 • Mal Sahibinin Muvafakati
 • İmar Durumu
 • İstikamet,
 • Üst Ölçekli Plan Paftası
 • Onaylı Hâlihazır Pafta + Hava Fotoğrafı.