23. Madde Harcı

23. Madde Harcı

İmar Kanunu 23. Madde harcı için yapılması gerekenler.

Gerekli Belgeler

  • Dilekçe (Islak İmzalı Şekilde Yazılacak)
  • Tapu Senedi Fotokopisi
  • İmar Durumu Fotokopisi
  • İnşaat İstikamet Rölöve Fotokopisi
  • Kot Kesit Fotokopisi
  • Aplikasyon Krokisi Fotokopisi
  • 23.Madde Noter Taahhütnamesi Asıl
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi Önlü Arkalı
  • Başvuran kişi asıl kişi değil ise, vekaletname fotokopisi