İdris ATABAY

Başkan Yardımcıları

Başkan Yardımcısı

Adı Soyadı İdris ATABAY
Ünvanı Başkan Yardımcısı
Telefon 0212 413 11 11
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta idris.atabay@zeytinburnu.bel.tr

1967 yılında Artvin Borçka’da doğdu. Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Muhasebe Finansman bölümlerinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Kooperatifçilik ve Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bilim dallarında yüksek lisans öğrenimlerini tamamladı. Özel ve kamu şirketlerinde proje ve şantiye mühendisliği yaptıktan sonra 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde devlet memuru oldu. 1997-2003 yıllarıarasında mühendis,2003- 2006 yılları arasında İstimlak Müdür Yardımcısı, 2006- 2009 yılları arasında İstimlak Müdürü,2009- 2014 yılları arasında Kentsel Dönüşüm Müdürü olarak görev yaptı.Belediye mülklerinin satışı ve belediyeye mülk edinilmesi çalışmalarında Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu Başkanlığı ve Başkanlık Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019-2020 yıllarında Zeytinburnu Belediyesi’nde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yaptı. Zeytinburnu Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Evli ve bir kız babasıdır.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ

Zeytinburnu Belediyesi adına adli, idari ve askeri mercilerde dava açmak, açılmış davaları yürütmek ve neticelendirmek. Bilumum adli, idari ve askeri kazai mercilerde belediyemize karşı açılmış olan dava ve icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek. Adli, idari ve askeri yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterlerden belediyemize yapılacak tebligatları Zeytinburnu Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirmek. Belediyemiz icraatının hukuka uygunluğunu temin için, diğer idari birimlerce sorulan hususlar hakkında hukuki görüş bildirmek.

Başkan Yardımcıları