Belediyenin Yetki Alanları

Zeytinburnu, Trakya'nın güneydoğusunda, Çatalca Yarımadası'nın Marmara Denizi'ne bakan yamaçlarının, bu denizle birleştiği yerdedir. Tarihi yarımada ile surlarla ayrılmıştır. İlçe topraklarının güneyden kuzeye uzunluğu 5.5 km, doğu-batı doğrultusundaki genişliği 2.5 km'yi bulmaktadır. Doğusunda Fatih, batısında Bakırköy ve Güngören, kuzeyinde Bayrampaşa ve Eyüp, güneyinde Marmara Denizi bulunmaktadır.

Zeytinburnu İlçesi’nin güzeyinde Marmara Denizi, doğusunda tarihi İstanbul Karasurları ile Fatih İlçesiyle, Batısında Bakırköy ve Güngören, kuzeyinde Bayrampaşa ve Eyüp İlçeleri ile komşudur. İlçenin toprakları 29 derece doğu boylamı ve 41 derece kuzey enlemi üzerinde bulunmaktadır. Bu enlem ve boylam dereceleri üzerinde yaklaşık olarak bir dikdörtgene benzeyen şekliyle 11.3 km²'lik yer kaplar. İlçe topraklarının güneyden kuzeye uzunluğu 5.5 km., doğu-batı doğrultusundaki genişliği 2.5 km.'yi bulmaktadır.

Zeytinburnu ilçesi 1950'lere kadar doğusu Fatih, batısı Bakırköy ilçesi topraklarında kalarak yönetilmiş ama bu tarihlerden itibaren nüfusun hızla artması bölgede idari bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Bu mecburiyet sonucu 30 Temmuz 1953 tarihinde İlçe’nin doğu bölgesi Zeytinburnu Bucağı olarak Fatih'e bağlanmış; batı bölgesi ise yine Bakırköy'e bağlı olarak kalacak şekilde düzenlenmişti. İlçede nüfusunun gün geçtikçe artması bucak yönetim sisteminin yetersiz kalmasını beraberinde getirmiş ve 1 Eylül 1957 yılında çıkarılan bir yasa ile Zeytinburnu ilçelik statüsüne kavuşmuş ve İstanbul'un 14. ilçesi olarak yönetilmeye başlanmıştır.

Köyü ve bucağı olmayan Zeytinburnu idari bakımdan yalnızca mahallelere ayrılmıştır. Zeytinburnu'nun nüfusu, 2016 yılında yapılan TÜİK verilerine göre 287.897’dir. İlçede hâlâ 13 mahalle, 44 cadde ve 991 sokak mevcuttur

5393 Sayılı Belediye Kanunu Mevzuatı İçin Tıklayın