Zeytinburnu Belediyesi’nden ‘Yemek Hizmeti’ ihalesi
28Ocak2005

Zeytinburnu Belediyesi’nden ‘Yemek Hizmeti’ ihalesi

Zeytinburnu Belediyesi, 2005 yılında 265 memura 221 gün öğle yemeği alımı ve hizmeti işi için açık ihale düzenliyor. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 2005 yılı boyunca 265 memura 221 gün öğle yemeği alımı ve hizmeti işi için 4 Şubat Cuma günü açık ihale gerçekleştirecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhale dokümanı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250 YTL / Milyon TL karşılığı bu adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Bu ihalede, resmi ve özel kuruluşlara verilen yemek hizmeti benzer iş olarak kabul edilecek.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekler. Ayrıca teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

İstekliler ayrıca; İhale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve belgeler, kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler sunacak.

Diğer Haberler