Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü üç birimde hizmet veriyor
17Aralık2004

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü üç birimde hizmet veriyor

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü, 1580 sayılı yasanın ilgili hükümleri uyarınca Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Zabıt ve Muamelat Şefliği, Genel Evrak Şefliği ve Evlendirme Memurluğu olmak üzere üç ayrı birimde hizmet veren Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Zabıt ve Muamelat Şefliği; Belediye Meclisi ve Encümen toplantılarını takip ederek kayıtlara geçiriyor. Ayrıca birleşimlere ait tutanakları tanzim ederek dosyalıyor, meclis kararlarını ilgili dairelere ve 3030 Sayılı Yasa gereğince onay için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderiyor. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihaleler yapmak ve bu konudaki sekreterya ve koordinasyon işlemlerini yürütmek de Zabıt ve Muamelat Şefliği’nin görevleri arasında yer alıyor. Genel Evrak Şefliği; Belediye başkanlığına gelen bütün emir ve yazıları kayıt eden Genel Evrak Şefliği, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile belde halkından belediyeye intikal ettirilen evrakları işliyor. 4109 Sayılı Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Kanunu gereği müracaatları inceliyor ve uygun görülenlere maaş bağlanmasını sağlıyor. Evlendirme Memurluğu; 08 Aralık 2001 tarih ve 24607 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile 01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun uyarınca nikâh işlemlerini yürüten Zeytinburnu Belediyesi Evlendirme Memurluğu, evlenme akitleri yapılan kişilerin mernislerini Nüfus Müdürlüğü’ne göndererek kütüklerine işlenmesini de sağlıyor.

Diğer Haberler