Teftiş Kurulu Müdürlüğü denetim çalışmaları yapıyor
16Aralık2004

Teftiş Kurulu Müdürlüğü denetim çalışmaları yapıyor

Doğrudan başkanlık makamına bağlı olarak faaliyet gösteren Teftiş Kurulu Müdürlüğü; teftiş, soruşturma, disiplin ve inceleme konularında hizmet veriyor.

Müdür ve iki müfettişten oluşan ve doğrudan başkanlık makamına bağlı olarak faaliyet gösteren Teftiş Kurulu Müdürlüğü teftiş, soruşturma, disiplin ve inceleme konularında çalışmalar yürütüyor.
Müdürlük bünyesinde raporların tanzimi ve her türlü büro faaliyeti bilgisayar ortamında bizzat inceleme ve soruşturmayı yapan müdür ve müfettişlerce yapılıyor, böylece personel açısından da tasarruf sağlanmış oluyor.
Teftiş: Başkanlık makamınca onaylı program dahilinde belediye birimlerini yasalara uygunluk ve performans açısından denetleyerek belediye faaliyetlerinin hatasız ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere raporlar tanzim etmek.
Soruşturma: 4483 Sayılı Memurların Yargılanmasına İlişkin Kanun doğrultusunda personelin suç teşkil edebilecek eylemleriyle ilgili tespit, ihbar ve şikayetlerin tetkik edilerek Kaymakamlık makamının onayıyla ön inceleme raporları tanzim etmek, konusu itibarıyla doğrudan Cumhuriyet Savcılıkları tarafından takibi gereken eylemleri, tevdi raporları düzenleyerek ilgili savcılıklara tevdi etmek.
Disiplin: Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerine göre personelin disiplin suçu oluşturan eylemleriyle ilgili soruşturma yaparak Belediye Disiplin Kurulu’na sevk etmek.
İnceleme: Başkanlıkça belirlenen konularda detaylı tetkik ve araştırmalar yaparak düzenlenen raporları makama sunmak.

Diğer Haberler