T.C.Kimlik Numarasının kullanım alanı genişledi
06Kasım2006

T.C.Kimlik Numarasının kullanım alanı genişledi

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılması Uygulamasına başlandı

Maliye Bakanlığı tarafından 29.08.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan (3) seri numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümleri gereğince, Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu’nun konuyla ilgili Genel Tebliğlerinde, vergi kimlik numarasını tespit etme ve kullanma yükümlülüğü getirilen gerçek ve tüzel kişilerin yine aynı tebliğlerde belirtilen işlemleri için vergi kimlik numarası olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanma zorunlulukları 01 Kasım 2006 tarihinde başladı.

Bakanlık, geçiş sürecinde ortaya çıkması muhtemel problemlerin önlenmesi amacıyla, 01 Kasım 2006-31 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecek işlemlerde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yanısıra daha önce Bakanlıkça verilmiş vergi kimlik numarasının da kullanılabileceğini açıkladı. Ancak, 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek kapsama dahil işlemlerde, vergi kimlik numarası olarak, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılabilecek.

Diğer Haberler