Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü önemli sorumluklar üstleniyor
20Mart2010

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü önemli sorumluklar üstleniyor

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü , işyeri açma-çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve belediye kanunları uyarınca sıhhi ve gayrisıhhî işyerlerine ruhsat veriyor ve denetliyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü iş ve işlemlerini; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütmektedir.

 Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Müdürlüğümüz; İşyerlerine ruhsat verilmesinden, ruhsata uygunluğunun denetlenmesinden, ruhsatların gereğinin yerine getirilememesi durumunda iptal edilmesinden, çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmekle ilgili iş ve işlemleri yürütmekten, devir, yenileme ve kapatma işlemlerinin yerine getirilmesinden, hafta tatili ruhsatlarının verilmesinden, Deniz Nakil Vasıtalarının ruhsatlandırılması çalışmalarını kontrol ve koordine etmekten, yetkili ve sorumludur.

Diğer Haberler