49 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
08Kasım2006

49 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Genel Tebiğde, Emlak Vergisi İkinci Taksidinin Ödenmesi ve Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin hususlara açıklık getiriliyor.

8.11.2006 tarih ve 26340 seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, Ağustos ayında birim değerlerinde düzeltme yapılan yerlerin emlak vergilerinin hesaplanma şekli ve ödenmesi konusuna açıklamalar yapıldı.

Buna göre, yeni değer takdirleri sırasında birim değeri artan yerlerin 2006 yılına ilişkin emlak vergisi, belirlenen yeni değerler üzerinden hesaplanacak ve daha sonra Mart-Mayıs döneminde yatırılan ilk taksit, verginin ödenmiş olmasına bakılmaksızın bu tutardan mahsup edilecek; bakiye kısım 30 Kasım 2006 tarihine kadar tarh ve tahakkuk ettirilecek.

Emlak vergisi değerlerinin yeni takdirler sırasında düşürülmesi ve böylece hesaplanan emlak vergisinin 2006 yılına ait birinci taksitten az olması halinde ise aradaki fark, mükellefin ilgili belediyeye Emlak Vergisi ya da Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında borcu varsa, bunlara mahsup edilecektir. Borcun bulunmaması durumunda da red ve iade yoluna başvurulacak.

Ağustos ayında emlak vergisine tabi birim değerler değişmeyen yerlerde emlağı bulunanlar ise yeni bir işleme gerek kalmadan, verginin ikinci taksidini yatıracaklar.

Genel Tebliğ metnine erişmek için – [link]Mevzuat/18/emlak-vergisi-kanunu-genel-tebligi.aspx:Emlak Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)[/link]

Diğer Haberler