XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi
31Aralık2022

XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 21:00

Tarih: 31 Aralık 2022

Bu derste Eric Hobsbawm’ın “aşırılıklar çağı” olarak nitelediği, I. Dünya
Savaşı ile başlayıp Soğuk Savaş’ın sonuna kadarki tarihsel süreç siyasi,
ekonomik ve toplumsal çerçevede ele alınacaktır. Ders kapsamında katılımcıların XX. yüzyıl siyasi tarihi ile ilgili genel bilgi birikimine sahip
olmaları, uluslararası ilişkileri okumaya izin verecek kavramsal araçları
edinmeleri ve bu gelişmeleri makro ve mikro düzeyde yorumlayabilecek
düzeye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

03 Aralık: Avangart Sanatlar
10 Aralık: II. Dünya Savaşı’nda Avrupa (1939-1945)
17 Aralık: II. Dünya Savaşı: Taraflar, Cepheler, Anlaşmalar
24 Aralık: Savaştan Kalanlar: Holokost ve Atom Bombası
31 Aralık: II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Diğer Etkinlikler