XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi
25Şubat2023

XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 21:00

Tarih: 25 Şubat 2023

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Bu derste Eric Hobsbawm’ın “aşırılıklar çağı” olarak nitelediği, I. Dünya
Savaşı ile başlayıp Soğuk Savaş’ın sonuna kadarki tarihsel süreç siyasi,
ekonomik ve toplumsal çerçevede ele alınacaktır. Ders kapsamında katılımcıların XX. yüzyıl siyasi tarihi ile ilgili genel bilgi birikimine sahip
olmaları, uluslararası ilişkileri okumaya izin verecek kavramsal araçları
edinmeleri ve bu gelişmeleri makro ve mikro düzeyde yorumlayabilecek
düzeye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

11 Şubat: Eski Sömürge Sisteminin Çözülmesi ve Yeni Ulus-Devletler: Dekolonizasyon
18 Şubat: Savaş (1947-1991): Bloklar Arası Çatışmalar
25 Şubat: “American Dream”

Diğer Etkinlikler